12.28.2011

Refleksi


Kekuatan 
Saya berasa murid amat tertarik dengan maujud apabila saya mempamerkan di hadapan mereka. Ini adalah satu cara yang dapat membangkitkan semangat untuk belajar bagi murid yang digunakan pada set induksi. Selain itu, murid juga berminat dengan sejarah di negara kita. Mereka dapat belajar dalam keadaan belajar yang seronok dan berani untuk menjawap soalan saya dengan penuh keyakinan.

Kelemahan 
Murid-murid lemah dalam membuat perbandingan di antara dua cerita asal usul nama Sabah. Saya perlu membimbing mereka semasa mereka membuat perbincangan dalam kumpulan dua orang sekumpulan. 

Penambahbaikan
Saya akan memperbanyakkan aktiviti membuat banding beza supaya murid-murid seimbang daripada menguasai semua kemahiran iaitu menganalisis, membuat inferens, membanding beza, membuat kesimpulan dan sebagainya.
Lampiran 5

                                                                          Cerita 1
Cerita 2

Lampiran 4
Jawab soalan berdasarkan petikan.

1.    Apakah asal usul nama Sabah?
Nama Sabah berasal daripada sejenis pisang yang dikenali sebagai pisang saba.

2.    Mengapakah asal usul nama Sabah berasal daripada pisang?
Ini disebabkan penduduk yang tinggal di pantai timur Sabah banyak menanam pisang saba sebagai sumber makanan.

3.    Apakah asal usul nama Sabah yang lain? Mengapakah?
“Tanah di bawah angin”. Ini kerana ia terlindung daripada angin monsun barat laut.

4.    Dengan perkataan Arab, sebutan “tanah di bawah angin” hampir sama dengan apa?
Sebutan “Zir-e-Bad” hampir sama dengan “Sabah”.
Lampiran 3
Perkataan yang sukar

1. Popular: Terkenal.
Lampiran 2

Asal usul nama Sabah

Asal-usul nama ‘Sabah’ dipercayai berasal daripada sejenis tanaman iaitu pisang yang dikenali sebagai pisang saba iaitu sejenis buah pisang yang dipanggil "SABBAH " atau "SAPPAH" oleh masyarakat Bajau yang sangat popular dibuat pisang goreng. Pisang ini banyak ditanam di sepanjang pantai barat Sabah sebagai sumber makanan. 'Pisang saba' juga dikenali sebagai 'jaba' oleh masyarakat Bajau di negeri tersebut. Kini 'pisang saba' lebih dikenali sebagai pisang menurun.
Asal usul nama Sabah juga berasal daripada bahasa Arab “Zir-e-Bad” yang bermaksud “tanah di bawah angin” yang terlindung daripada angin monsun barat laut yang sebutannya hampir sama dengan “Sabah”.