12.27.2011


Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan /
Mencungkil Idea
(3 minit )
Bahan maujud
( pisang)
Rujuk Lampiran 1
1.    Guru menunjukkan sesikat pisang.
2.     Guru membimbing murid menceritakan tentang pisang.
3.    Guru membimbing murid menjawab soalan.
“ Pisang berkaitan dengan mana satu  negeri di Malaysia?”
4.    Guru memperkenalkan tajuk pelajaran hari ini.

1.    Murid memerhatikan pisang .
2.    Murid memberi respon.
3.    Murid menjawab soalan guru.
( Jawapan murid:
Sabah)

Strategi/ Teknik: Penyoalan seluruh kelas

Bahan:
Pisang
Langkah 1
(8minit)
Petikan
(rujuk Lampiran 2)
1.    Guru memaparkan petikan dengan menggunakan persembahan elektronik.
(rujuk Lampiran 2)
2.    Guru memperkenalkan perkataan yang sukar bagi pelajar.
(rujuk Lampiran 3)
3.    Guru memaparkan peta Asia dan  menunjukkan kedudukan Sabah.
4.    Guru memberi soalan berdasarkan petikan untuk menguji kefahaman murid.
(rujuk petikan 4)
1.    Murid membaca petikan dengan sebutan intonasi yang betul dan lancar.
2.    Murid membaca perkataan yang sukar serta maksudnya.
3.    Murid menjawab soalan secara sukarela.
Nilai-murni:
Berani mencuba
Sumber:
Laptop, LCD Projektor.
Langkah 2
( 10minit)
Bahan-bahan
(rujuk Lampiran 5)
1.    Guru membahagikan murid dalam enam kumpulan.
2.    Guru membekalkan setiap kumpulan kad manila, hard board, gunting dan gam kepada setiap kumpulan.
3.    Murid membuat perbincangan, membuat analisis, mencatat maklumat di atas manila kad dan mengguntingkannya mengikut saiz.
4.    Setiap wakil kumpulan memaparkan hasil kerja mereka dan memperkenalkan asal usul nama Sabah.
5.    Guru memberi galakkan kepada murid.

1.    Murid membuat perbincangan.
2.    Murid berbincang dan mencatat hasil perbincangan.
3.    Wakil kumpulan murid memaparkan hasil kerja dan memperkenalkan asal usul nama Sabah.

Strategi/Teknik/ Model: 
Perbincangan dalam kumpulan, kaedah pembentangan .

Kemahiran berfikir:
Mengelaskan dan  menganalisis

Nilai murni:
Bekerjasama, berbangga terhadap sejarah negara kita.
Aplikasi Idea
(6 minit)
Gambar (rujuk Lampiran 5)

1.    Guru membahagikan murid kepada dua orang dalam satu kumpulan.
2.    Guru membimbing murid membuat perbandingan terhadap hasil kerja dalam langkah yang kedua, iaitu dua jenis  asal usul nama Sabah.
3.    Murid membaca maklumat dan meneliti gambar yang terdapat dalam buku Teks dan mencatat hasil perbincangan.
4.    Guru memberi jadual membuat perbandingan kepada setiap kumpulan. 
5.    Guru berbincang dengan murid.

1.    Murid membuat perbandingan terhadap kedua-dua jenis asal usul nama Sabah.
2.    Murid merujuk gambar dan maklumat untuk membuat catatan dalam jadual.
3.    Murid memberi respon kepada guru.

 Teori:
 Teori Belajar Konstruktivisme

Kemahiran berfikir:
Menghubung    
-kait     

Nilai-murni:
Berani mencuba, bekerjasama

Bahan:
Buku Teks, jadual.

Refleksi/ Penutup
(3 minit)
Rumusan isi pelajaran.

1.    Guru mempersembahkan rumusan sambil meminta murid merumuskan isi pelajaran.


1.    Murid merumuskan isi pelajaran dengan bantuan guru.

Nilai murni: 
Berani mencuba

没有评论:

发表评论