12.28.2011

Lampiran 3
Perkataan yang sukar

1. Popular: Terkenal.

没有评论:

发表评论