12.28.2011

Lampiran 4
Jawab soalan berdasarkan petikan.

1.    Apakah asal usul nama Sabah?
Nama Sabah berasal daripada sejenis pisang yang dikenali sebagai pisang saba.

2.    Mengapakah asal usul nama Sabah berasal daripada pisang?
Ini disebabkan penduduk yang tinggal di pantai timur Sabah banyak menanam pisang saba sebagai sumber makanan.

3.    Apakah asal usul nama Sabah yang lain? Mengapakah?
“Tanah di bawah angin”. Ini kerana ia terlindung daripada angin monsun barat laut.

4.    Dengan perkataan Arab, sebutan “tanah di bawah angin” hampir sama dengan apa?
Sebutan “Zir-e-Bad” hampir sama dengan “Sabah”.

没有评论:

发表评论