12.10.2011


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAGI 
KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5
Tarikh                               :  24 OKTOBER 2011  
Hari                                  :  Isnin
Masa                                :   7.30a.m.-8.00a.m.
Kelas                                :   5B
Bilangan Murid                 :    47 orang
Tema                                :    7. Sejarah Negara Kita
Topik                                :    7.1 Kesultanan Melayu Melaka
Subtopik                           :    a. Pengasasan Melaka
Hasil Pembelajaran                 :    Di akhir sesi pembelajaran ini, pelajar dapat :
1.      Menguasai isi kandungan
a)    Menceritakan peristiwa pembukaan Melaka
b)    Menerangkan Parameswara sebagai pengasas
 Melaka
c)    Menandakan dan melabelkan perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka.

2.      Kaedah/ Strategi/ Model/ Pendekatan / Teori Pembelajaran:
Berpusatkan guru, murid dan bahan, Kaedah pembentangan, soal jawab, Pendekatan Elektif, Teori Belajar Konstruktivisme
3.      Penerapan nilai murni
Bekerjasama, berani mencuba, berterima kasih, berbangga terhadap pemimpin Negara kita
Unsur-unsur Patriotisme                    :   Berbangga dengan jasa pemimpin Negara kita.
Bahan, peralatan dan bahan sumber :   Laptop, LCD Projektor,
Kemahiran Berfikir                              :   Menghubungkait.
Kecerdasaan Pelbagai                       :   Verbal- linguistik
Pengetahuan Sedia ada                     :   Murid pernah melawat tempat bersejarah Melaka.
Kajian Masa Depan                            :   Murid akan memahami sejarah pembukaan Melaka dan
                                                                pengasas Melaka.Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan /
Mencungkil Idea
(3 minit )
Gambar  pelanduk dan pokok Melaka
(rujuk
Lampiran 1)
1.    Guru memaparkan gambar.
2.     Guru membimbing murid menjawab soalan berdasarkan  gambar.
a. Apakah jenis binatang yang terdapat dalam gambar pertama?”
b. “Apakah jenis tumbuh-tumbuhan dalam gambar yang kedua?
3.    Guru menerangkan pelanduk merupakan binatang binatang hutan seperti kancil tetapi lebih besar daripadanya
4.    Guru menjelaskan pokok Melaka besar dan tinggi, ia dapat mencapai ketinggian antara 10 hingga 18 meter, batangnya bengkok, tangkai yang pendek, bunganya berwarna kuning hijau dan tempat asal adalah di Malaysia dan India.
5. Guru memperkenalkan tajuk pelajaran hari ini.

1.    Murid memerhatikan gambar.
2.    Murid memberi respon.
Gambar 1: pelanduk
Gambar 2: Pokok Melaka
Strategi/ Teknik: Penyoalan seluruh kelas

Bahan:
Laptop, LCD Projektor.
Langkah 1
(8minit)
Video
(rujuk Lampiran 2)
1.    Guru memaparkan  video berkaitan dengan sejarah penubuhan Melaka dengan menggunakan persembahan elektronik.
(rujuk Lampiran 2)
2.Guru memperkenalkan perkataan yang sukar bagi pelajar sambil menceritakan semula sejarah penubuhan Melaka.
(rujuk Lampiran 3)
3.    Guru memberi soalan berdasarkan petikan.
1.    Murid menonton tayangan video dengan teliti.
2.    Murid membaca perkataan yang sukar serta maksudnya dan memahami cerita tentang sejarah penubuhan Melaka.
3.    Murid menjawab soalan secara sukarela.
Nilai-murni:
Berani mencuba
Sumber:
Laptop, LCD Projektor.
Langkah 2
( 10minit)
Peta
(rujuk Lampiran 5 dan 6)
1.    Guru membahagikan murid dalam enam kumpulan.
2.    Guru memberikan peta kepada setiap kumpulan.
(rujuk Lampiran 5)
3.    Guru memberi arahan supaya murid menulis nama bagi kedudukan Palembang, Temasik, Muar dan Melaka dan menanda perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka.

1.    Murid membuat perbincangan.
2.    Murid menulis nama dan menanda perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka pada peta tersebut.
Murid menunjukkan peta yang telah siap sambil membuat penerangan secara ringkas tentang latar belakang Parameswara dan sejarah penubuhan Melaka.
(rujuk Lampiran 6)
Strategi/Teknik/ Model: 
Perbincangan dalam kumpulan, kaedah pembentangan .

Kemahiran berfikir:
Mengelaskan

Nilai murni:
Bekerjasama, berbangga terhadap pemimpin Negara kita.
Aplikasi Idea
(6 minit)
Gambar (rujuk Lampiran 7)

1.    Guru memaparkan gambar turutan dengan persembahan elektronik.
(rujuk Lampiran  7)
2.    Guru memilih murid untuk melakon.
3.    Guru memberi galakkan kepada murid.

1.    Murid mendengar penjelasan guru dan meneliti gambar yang ditayangkan.
2.    Murid mempersembahkan lakonan.
(watak:
Parameswara, pelanduk, anjing-anjing buruan, pengikut-pengikut, pokok Melaka serta seorang riwayat)
3.    Murid memberi tepukan sebagai galakkan.  

 Teori:
 Teori Belajar Konstruktivisme

Kemahiran berfikir:
Menghubung    
-kait     

Nilai-murni:
Berani mencuba, bekerjasama

Bahan:
Laptop, LCD Projektor.

Refleksi/ Penutup
(3 minit)
Rumusan isi pelajaran.
(rujuk Lampiran 8)
1.    Guru mempersembahkan rumusan sambil meminta murid merumuskan isi pelajaran.


1.    Murid merumuskan isi pelajaran dengan bantuan guru.
(rujuk Lampiran 8)
Sumber:
Persembahan elektronik

没有评论:

发表评论