12.27.2011


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAGI KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5
Tarikh                                :  30 OKTOBER 2011  
Hari                                   :  Isnin
Masa                                 :   7.30a.m.-8.00a.m.
Kelas                                 :   5B
Bilangan Murid                  :    47 orang
Tema                                 :    7. Sejarah Negara Kita
Topik                                 :    7.2 Sejarah Awal Sabah
Subtopik                            :    a. Asal Usul Nama Sabah
Hasil Pembelajaran                 :    Di akhir sesi pembelajaran ini, pelajar dapat :
1.      Menguasai isi kandungan
a)     Menyatakan asal usul nama Sabah.
b)     Mengisahkan cerita-cerita lagenda tentang    asal usul Sabah.
c)    Membandingkan dan membezakan cerita-cerita lagenda tentang asal usul Sabah.
2.      Kaedah/ Strategi/ Model/ Pendekatan / Teori Pembelajaran:
Berpusatkan guru, murid dan bahan, Kaedah pembentangan, soal jawab, Pendekatan Elektif, Teori Belajar Konstruktivisme
3.      Penerapan nilai murni
Bekerjasama, berani mencuba, berterima kasih,   cinta kepada negara.  
Unsur-unsur Patriotisme         :   Berbangga dengan sejarah Negara sendiri.
Bahan, peralatan dan bahan sumber :   Laptop, LCD Projektor,
Kemahiran Berfikir                     :   Menghubungkait.
Kecerdasaan Pelbagai        :   Verbal- linguistik
Kajian Masa Depan                   :   Murid akan mengkaji asal usul nama tempat tinggal mereka.

没有评论:

发表评论