12.28.2011

Refleksi


Kekuatan 
Saya berasa murid amat tertarik dengan maujud apabila saya mempamerkan di hadapan mereka. Ini adalah satu cara yang dapat membangkitkan semangat untuk belajar bagi murid yang digunakan pada set induksi. Selain itu, murid juga berminat dengan sejarah di negara kita. Mereka dapat belajar dalam keadaan belajar yang seronok dan berani untuk menjawap soalan saya dengan penuh keyakinan.

Kelemahan 
Murid-murid lemah dalam membuat perbandingan di antara dua cerita asal usul nama Sabah. Saya perlu membimbing mereka semasa mereka membuat perbincangan dalam kumpulan dua orang sekumpulan. 

Penambahbaikan
Saya akan memperbanyakkan aktiviti membuat banding beza supaya murid-murid seimbang daripada menguasai semua kemahiran iaitu menganalisis, membuat inferens, membanding beza, membuat kesimpulan dan sebagainya.

没有评论:

发表评论